LAPORAN REFLEKSI MINGGU XXI (19 DES -  24 DES 2022)

Laporan Minggu XXI (19 Desember ~ 24 Desember 2022)


REFLEKSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN KURIKULUM MERDEKA 

DI SD NEGERI 7 SUBAGAN

MINGGU XXI
 


Libur Semester I

Pelatihan Guru

Revisi Kurikulum