MINGGU XVI

25- 30 APRIL 2022

Laporan Minggu XVI (25 ~ 30 APRIL 2022)

Pengantar

PROJECT PENGUATAN KRAKTER PROFIL PELAJAR PANCASILA

DI SD NEGERI 7 SUBAGAN

Bahagia itu, bukan seberapa besar harta atau nilai yang kita kumpulkan,

tetapi seberat apa usaha kita untuk mendapatkan itu semua

Pedoman

SALINAN SKB 4 MENTERI 21DES2021.pdf

Salinan SKB 4 Menteri

Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Materi_Kemendikbudristek_-_Penyesuaian_Kebijakan_PTMT_SKB_4_Menteri.pdf

Penyesuaian SKB 4 Menteri tentang

Panduan Pembelajaran di masa

Pandemi Covid-19

Panduan Belajar di tahun 2022 Paling OK.pdf

Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Semester II

Tahun Pelajaran

2021/2022

SD Negeri 7 Subagan

Dokumentasi

Pelaksanaan Upacara Bendera

Senin/25 April 2022

Dokumentasi Pembelajaran Kelas I

Dokumentasi Pembelajaran Kelas II

Dokumentasi Pembelajaran Kelas III

Dokumentasi Pembelajaran Kelas IV

Dokumentasi Pembelajaran Kelas V

Dokumentasi Pembelajaran Kelas VI

Refleksi