MINGGU XVIII

16- 21 MEI 2022

Laporan Minggu XVIII (16 ~ 21 MEI 2022)

Pengantar

PROJECT PENGUATAN KRAKTER PROFIL PELAJAR PANCASILA

DI SD NEGERI 7 SUBAGAN

Bahagia itu, bukan seberapa besar harta atau nilai yang kita kumpulkan,

tetapi seberat apa usaha kita untuk mendapatkan itu semua

Pedoman

SALINAN SKB 4 MENTERI 21DES2021.pdf

Salinan SKB 4 Menteri

Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Materi_Kemendikbudristek_-_Penyesuaian_Kebijakan_PTMT_SKB_4_Menteri.pdf

Penyesuaian SKB 4 Menteri tentang

Panduan Pembelajaran di masa

Pandemi Covid-19

Panduan Belajar di tahun 2022 Paling OK.pdf

Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Semester II

Tahun Pelajaran

2021/2022

SD Negeri 7 Subagan

Dokumentasi

Pembinaan siswa mesatu bali,cecimpedan, ngwacen lan nyurat aksara bali

Hari/Tanggal : Jumat/20 Mei 2022

Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas Semester II

Tahun Pelajaran : 2021/2022

Hari/Tanggal : Kamis/19 Mei 2022

Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas Semester II

Tahun Pelajaran : 2021/2022

Hari/Tanggal : Rabu/18 Mei 2022

Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas Semester II

Tahun Pelajaran : 2021/2022

Hari/Tanggal : Selasa/17 Mei 2022

Refleksi