Laporan Minggu Awal 

(2 - 6 JANUARI 2024) 

Laporan Minggu Awal (2 - 6 JANUARI 2024)

KURIKULUM OPERASIONAL SEKOLAH SDN 7 SUBAGAN 2023.pdf

PROGRAM SEMESTER II

PROGRAM SEMESTER II 23_24.docx

JADWAL PELAJARAN

JADWAL PELAJARAN 2023pdf.pdf

DOKUMENTASI

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Minggu I (8 - 13 Januari 2023)

RPP MINGGU 1 KELAS 1 SEMESTER II.docx

KELAS I

RPP MINGGU 1 KELAS 2 SEMESTER 2.docx

KELAS II

KELAS 3 MINGGU 1 08-13 JANUARI 2024.docx

KELAS III

RPP MINGGU 1 KELAS 4 2024.docx

KELAS IV

KELAS V

RPP MINGGU I {8 - 13 Januari 2024 }.docx

KELAS VI

RPP Mata Pelajaran Agama Hindu

1.docx

KELAS I

2.docx

KELAS II

3.docx

KELAS III

4.docx

KELAS IV

5.docx

KELAS V

6.docx

KELAS VI

RPP Mata Pelajaran PJOK

RPP MINGGU I & II KELAS 1 pjok.docx

KELAS I

RPP MINGGU I & II KELAS 2 pjok - Copy (3).docx

KELAS II

RPP MINGGU I & II KELAS 3 pjok - Copy (4).docx

KELAS III

RPP MINGGU I & II KELAS 4 pjok.docx

KELAS IV

RPP MINGGU I & II KELAS 5 pjok.docx

KELAS V

RPP MINGGU I & II KELAS 6 pjok - Copy (2).docx

KELAS VI

Refleksi Guru

Refleksi Siswa

KELAS III

KELAS IV

KELAS V

KELAS VI